Petrovy stránky

Horní Jelení - současnost

Dub

Rozvoj obce ve 20. století

V roce 1929 byla na bývalé Vysokomýtské třídě (ulice Kolářského) otevřena nová budova školy. V roce 1948 majetky rodu Bubnů převzal stát  a hospodařil na nich formou družstevní velkovýroby v jednotných zemědělských družstvech, lesní porosty byly spravovány podnikem Československé státní lesy. Hraběcí rod Bubnů dostává své majetky zpět v restituci v roce 1994. V období let 1948 - 1989 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště, koupaliště, mateřská škola, obchodní středisko včetně obchodu na Dolním Jelení. Byla provedena přístavba a rekonstrukce základní školy, vystavěna řada rodinných a řadových domků včetně bytovek, vybudována hloubková kanalizace, čistička odpadních vod, zavedeno nové osvětlení a místní rozhlas.

Po roce 1989

Po roce 1989 byla dokončena stavba vodojemu a hloubkové kanalizace s vodovodní sítí, položeny telefonní kabely a provedena plynofikace obcí. Byla provedena přístavba a rekonstrukce školy, byly vystavěny dva nové domy s pečovatelskou službou a provedena rozsáhlá výstavba obecních domů formou dvojdomků a řadových domů. Byla provedena oprava, fary, kostela, byly opraveny modlitebny a kaplička na Dolním Jelení.

Současnost

V městě žije 2070 obyvatel. Naleznete zde mateřskou školu, základní školu, poštu, 4 restaurace, 2 obchody s potravinami, řeznictví, papírnictví, oděvy, elektro, praktického a dětského lékaře.

Zajímavosti

Český hudební tábor mládeže - v roce 2018 se konal již 22.ročník.

Festival trampských písní - v roce 2018 se konal 43. ročník.

www.palaugari.cz